Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IX / 55 / 07

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 19 września 2007 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

 

 

   Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1343; Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 261),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się w szkole najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania stanowiące podstawę ustalania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

 

§ 2

 

Wyraża się, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu
n. Wisłą, zgodę na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Zespołu Obsługi Szkół
w Dobrzyniu n. Wisłą w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych 00/100).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr VI/39/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 r.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony