Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/121/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo – Mokre”


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) oraz art. 8 ust. 1, 2, 4 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, uchwala się, co następuje:


     § 1. Przedstawić Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego wniosek o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo-Mokre”, stanowiący załącznik do uchwały.
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-06
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-06 10:02

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-06 10:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 815
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-06 10:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158448
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony