Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  sprawie:     

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 listopada 2018 roku

wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia sposobu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 listopada 2018 roku wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr 1/3/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 listopada 2018 roku wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwał nr I/4/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 listopada 2018 roku wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr I/5/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 listopada 2018 roku ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2018-2021  Otwórz
Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyń nad Wisła na lata 2018-2020 Otwórz
Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2021 Otwórz
Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Otwórz
Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku uchwalenia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Otwórz
Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji Rewizyjnej Otwórz
Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji Budżetu i Finansów Otwórz
Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Otwórz
Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Otwórz
Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Otwórz
Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji, Skarg, Wniosków i  Petycji Otwórz
Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku powołania Komisji Statutowej Otwórz
Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 Otwórz
Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 grudnia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 grudnia 2018 roku obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 grudnia 2018 roku określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok Otwórz
Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 grudnia 2018 roku określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 Otwórz
Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Otwórz
Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Otwórz
Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku wyboru przedstawiciela Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła do Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu Otwórz
Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Otwórz
Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 Otwórz
Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023 Otwórz
  • opublikował: Magdalena Sujka
    data publikacji: 2018-11-20 13:25
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-02 13:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160375
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony