Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/76/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. a oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/.

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku,
- w uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 roku,
- w uchwale Nr XIII/68/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 roku,
- w zarządzeniu Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,
- w zarządzeniu Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,
- w zarządzeniu Nr 10 A/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nadWisłą z dnia 8 czerwca 2004 rokuwprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 13.337.012,00 zł., zastępuje się kwotą 13.417.706,00 zł
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę – 576.900 zł, zastępuje się kwotą 1.909.637,00 zł”

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.909.012,00 zł. zastępuje się kwotą 13.989.706,00 zł.”

- „wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 1.102.976,00 zł., zastępuje się kwotą 1.082.976,00 zł.”


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 13:00
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2297
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 11:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160723
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony