Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.14.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 22 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku

zmienionym:

- uchwałą Nr XXIV/136/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 lutego 2013 roku,

- uchwałą Nr XXV/141/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 roku

dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 2

zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 786.728,00 zł.

Ostateczna kwota dochodów - 28.064.913,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.714.913,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł.

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.275.200,00 zł .

zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 786.728,00 zł.

Ostateczna kwota wydatków – 26.898.958,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.928.558,00 zł, w tym na:

                       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem z POKL) 12.688.021,00 zł,

                        Dotacje                                                                                          701.868,00 zł,

           wydatki na obsługę długu                                                             300.000,00 zł,

                        wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości                             1.970.400,00 zł.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.275.200,00 zł.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 409
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-08 10:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3103677
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 15:06

Stopka strony