Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/28/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2007 roku

 

 

w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337) oraz art.56 ust.2 w związku z art.4 p
kt 32 oraz art.8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. Nr 218,poz.1592 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz.162 )

uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą do:

pisemnego poinformowania Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy, w terminie wynikającym z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania tych osób o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

przyjęcia oświadczeń lustracyjnych od osób wymienionych w ust.1.

niezwłocznego przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby wymienione w ust.1 do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą do przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania czynności określonych w uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1801
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 10:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156022
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony