Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała nr XII/67/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

w sprawie : określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 8, art. 10 ust. 1 – 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ?( tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961 z 25 października 2011r.) i obwieszczenie Ministra finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 962 z 25 października 2011r.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XXXVI/213/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie : określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Opublikowano dnia 14.12.2011 pod numerem 284 pozycja 2946

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 09:48
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:49
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-26 07:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1910
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205705
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony