Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uzasadnienie

Dochody

630 - Turystyka

Zwiększenie – 3.000 zł
Związek Miast Nadwiślańskich udzielił dotacji w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zabezpieczenie skarpy wiślanej w rejonie miasta Dobrzyń nad Wisłą przed zjawiskami abrazyjnymi i osuwiskowymi.

758 – Różne rozliczenia
Zwiększenie – 47.271 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 47.271 zł z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 1.623 zł
Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.

852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie – 28.800 zł
Dotacja celowa na wypłaty matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Pozostałych zmian dokonano zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WAB. I-3011/17/2004 z dnia 29.04.2004 roku.
Wydatki

630 – Turystyka

Zwiększenie – 3.000 zł

Zabezpieczenie skarpy wiślanej w rejonie miasta Dobrzyń nad Wisłą.

750 – Administracja publiczna

Zwiększenie – 20.771 zł
Zwiększenie środków spowodowane jest wzrostem wydatków przeznaczonych na zakup usług.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie – 6.500 zł
Założenie alarmu w OSP Dobrzyń nad Wisłą – 3.000,00 zł
Dotacja na zakup pilarek – 3.500,00 zł
Przeniesienie z inwestycji OSP Mokowo – budowa kotłowni i zabudowa CO – 20.000,00 zł na wydatki bieżące z uwagi na wykonanie ww. zadania we własnym zakresie.

801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 21.623 zł
Utworzenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł
Sfinansowanie wyprawki szkolnej – 1.623 zł.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166832
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony