Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/174/2013
Rady Miejskiej Dobrzyn nad Wisłą
z dnia 12 listopada 2013r.

 

 

w sprawie:  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Na  podstawie  art. 21  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym (Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 

§ 2.

Ustala się skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej:

 

Ludomir Bylicki

Sławomir Kowalewski

Wanda Hetflajsz

Wioletta Suska

Jerzy Wasiołek

 

§ 3.

Przedmiotem działania doraźnej Komisji Statutowej będzie przygotowanie projektów statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i statutów sołectw Gminy.

 

§ 4.

 Prace Komisji ustają z chwilą wejścia w życie  uchwalonych przez Radę Miejską wymienionych statutów.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z   dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku z koniecznością zaktualizowania treści obowiązujących statutów  sołectw i statutu Miasta  Gminy Dobrzyń nad Wisłą postanawia się powołać doraźną komisję złożoną z przedstawicieli wybranych komisji. Celem pracy komisji będzie opracowanie projektów w.w.  statutów, zgodnie z aktualnym prawem oraz potrzebami społeczeństwa.  Komisja będzie działać w powołanym spośród radnych składzie wraz z merytoryczną pomocą Sekretarza Miasta i Gminy oraz obsługą prawną. Prace komisji na zasadzie opinii i wniosków wspierać będą sołtysi oraz społeczeństwo. Komisja po ukonstytuowaniu wybierze ze swojego grona przewodniczącego oraz opracuje harmonogram prac komisji. Działalność komisji ustaje z chwilą wejścia w życie uchwalonych nowych statutów. Za pracę w komisji nie stosuje się dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 15:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 882
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 15:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218520
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony