Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/213/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  29 października 2010roku

 

 

w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

                     na rok 2011.

 

 

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 8, art 10 ust.1 - 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity
z 2006 roku  Dz. U.  Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P.  Nr 55, poz. 755 z 2010r.) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia  11   października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku (M. P.  Nr 75, poz.  950 z dnia 25 października 2010r)                                                         

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

                                              

Uchwała podlega wykonaniu przez  Burmistrza   Miasta  i   Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/171/09 z dnia 27 listopada 2009 roku 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2010.

                        

 

 

 

                                                 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                              do Uchwały Nr XXXVI/213/10

                                                                                                                              Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

                                                                                                                              z  dnia 29 października 2010 r.

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2011

 

1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 12 t

Wyszczególnienie

Stawka podatku w zł

a/1 pow.3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem

450

a/2 pow. 3,5 t do 5,5t bez katalizatora

500

b/1 pow. 5,5 do 9 włącznie z katalizatorem

650

b/2 pow.5,5 do 9 włącznie bez katalizatora

700

c/1 pow. 9 do 12 t z katalizatorem

800

c/2 pow. 9t do 12t bez katalizatora

900

 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  niż 12 ton

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  2 osie

               1600

1600

  3 osie

               1900

1900

4 osie i więcej

               2800

2800

 

3. Ciągniki siodłowe i balastowe

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 ton

Stawka podatku w zł

a/ z katalizatorem

1000

b/ bez katalizatora

1000

 

    4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy+ naczepa,

ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Do 36 ton włącznie - 2 osie i więcej

      1900

2100

Powyżej 36 t – 2 osie i więcej

      2400

2600

5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

                Stawka zł

            Rok produkcji

Do 2000włącznie             

Od 2001

      600                    

   600

 

6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają               dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a/ do 36 ton

     1 oś

     2 osie

     3 osie

 

         700

       1400

       1300

 

         700

       1400

       1300

b/ powyżej 36 ton

       1 oś

       2 osie

       3 osie

 

        700

       1900

       1500

 

        700

       1900

       1500

 

7. Autobusy

 

          Wyszczególnienie

Stawka podatku w zł

a/  mniej niż 30 miejsc

1100

c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1300

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 08:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166693
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony