Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VIII/46/2011
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń  nad Wisłą za rok 2010.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. /, oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm. /

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2010, sprawozdaniem  finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Panu Ryszardowi Dobieszewskiemu za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-25 15:26
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159463
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony