Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXX/167/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

  

zmieniająca Uchwałę XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

uchwala się co, następuje:

§ 1

Zmienia się treść załącznika nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1815
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-08-29 11:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202422
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony