Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA NR IX/52/03

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 grudnia 2003 roku


w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 2002 rok Dz. U. Nr 9, poz. 84
ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz. 804 )


uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów w kwocie
50,30 zł od każdego psa.

§ 2

Podatek płatny jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2004 roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego.
§ 3

Zwalnia się z podatku od posiadania psów - jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego w celu pilnowania nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/10/01 z dnia 09 grudnia 2002 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2004
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159587
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony