Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXI/110/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 listopada  2012 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2012 rok, przyjętym uchwalą                      Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku,

- Uchwałą Nr XV/82/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.31.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.40.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.45.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.51.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 sierpnia 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.53.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2012 roku,

- Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.54.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2012 roku,

- Uchwałą Nr XIX/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 października 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.60.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2012 roku,

- Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku,

- Zarządzeniem nr F.N.0050.61.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2012 roku

- Zarządzeniem nr F.N.0050.66.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 listopada 2012 roku

ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 27.398.457,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 26.297.622,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  1.100.835,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.704.915,00 zł .

ustala się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę   26.272.472,00 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 25.841.502,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem POKL)             12.790.236,00 zł,

b)        Dotacje                                                                                                      659.532,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                          438.764,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości- załącznik nr 3                     430.970,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.704.915,00 zł.

                                                              

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                        

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

Uzasadnienie

 

801 – Oświata i wychowanie

 1. Zmiany w paragrafach płacowych i pochodnych związane są ze zwiększeniem składki rentowej po stronie pracodawcy o 2% (kwoty te nie były zagwarantowane w żadnym budżecie jednostki organizacyjnej) oraz w związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi zatrudnieniami na zastępstwa pracowników.
 2. Wniesienie paragrafu podatku od nieruchomości – lokale mieszczą się w budynkach placówek oświatowych.

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się 10.000,00 zł z inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę studni głębinowej z włączeniem do stacji uzdatniania wody   w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, z przeznaczeniem na dwie inwestycje:

 1. Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Chalin – 5.000,00 zł
 2. Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Grochowalsk – 5.000,00 zł

 

926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększenie dochodów D C S i T o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

 1. Organizację i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej DLF,
 2. Przegląd i konserwację traktora-kosiarki, centrali telefonicznej, wymianę czujki w saunie
 3. Wykonanie oceny ryzyka zawodowego
 4. Odpis na ZFŚS

Dochody pochodzą z wpływów za ubiegły rok - 1.900,00 zł oraz z tytułu wpłat na „Dobrzyńską Ligę DLF” – 6.100,00 zł

   

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków         w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-11-28 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 949
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 10:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170177
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony