Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXIX/165/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 września 2013 roku

 

 

w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1140/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r.              poz. 594 ze zmianami)

 

Rada Miejska uchwala,
 co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zbycie działki Nr 1140/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Słowackiego o pow. 104m2, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą Nr WL1L/00022681/3.

 

 

§ 2

 

Nabywca ponosi koszty podziału działki Nr 1140, sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

 

Działka Nr 1140/1 położona w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Słowackiego stanowi drogę wewnętrzną, która od wielu lat nie jest użytkowana, stała się tym samym dla Gminy zbędną.

W dniu 21.03.2012r. Pan Andrzej Piekarski zam. ul. Słowackiego 11a wystąpił z wnioskiem o wykup części działki nr 1140. Po rozpatrzeniu w dniu 10.10.2012r. Komisja Rolnictwa wstępnie zaakceptowała możliwość sprzedaży części w/w działki na rzecz Pana Piekarskiego. Działka Nr 1140 została podzielona na dwie części, z których jedna przylega do nieruchomości wnioskującego i poprawia zagospodarowanie jego działki.

Z uwagi na położenie i ukształtowanie gruntu, działka może być zbyta bez przetargu,  na rzecz wnioskującego, na poprawę zagospodarowania jego nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy w miesiącu lipcu 2013r. przygotował operat szacunkowy gruntu – oszacowana wartość rynkowa prawa własności działki – 1.711,00zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-03 09:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166660
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony