Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/160/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r. i Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r.                      i Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od ceny nabywanych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikat:

1) do 50 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego za gotówkę;

2) do 30 % – przy wykupie lokalu na raty,

3. Bonifikaty, o których mowa w uchwale można udzielić najemcy w przypadku braku zaległości w opłatach z tytułu zawartej umowy najmu lokalu.

 

§ 2

 

Pozostałe ustalenia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Przepisy uchwały w dotychczasowym brzmieniu mają zastosowanie do sprzedaży nieruchomości lokalowej, jeżeli wniosek o sprzedaż zostanie złożony do dnia  30 czerwca 2014r., a zawarcie umowy  w formie  aktu notarialnego nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014r.

 

§ 5

 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

 

Dotychczasowe bonifikaty obowiązują od 2001r. 

Określenie nowych zasad udzielania obniżek ceny lokali oraz wprowadzenie ich w życie w określonym w uchwale terminie może przyspieszyć proces zbycia lokali przez gminę na rzecz Najemców.

Wobec powyższego wyrażenie zgody jest uzasadnione.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-06 13:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169529
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony