Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  Nr  XXX/168/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2013r.

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz.594 ze zmianami) w związku z art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r, Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014r. (Monitor Polski  2013.814.)

uchwala się, co  następuje:

§1.

Obniża  się  cenę  skupu żyta  z  kwoty  69,28zł  za  1 dt  do  kwoty  58,00 zł za 1dt  stanowiącą  podstawę wymiaru podatku rolnego  na  2014r.  na obszarze miasta i gminy.

§2.

Uchwała  podlega  wykonaniu  przez   Burmistrza  Miasta  i Gminy  w  Dobrzyniu nad Wisłą.

§3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego,  z mocą   obowiązującą  od  dnia 01 stycznia 2014r.

 

U z a s a d n i e n i e

Mając na uwadze trudną sytuację finansową, dalszy spadek dochodów oraz stały wzrost kosztów środków produkcji rolnej, obniża się cenę żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014r., z kwoty 69, 28zł za 1 dt (komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013r, M.P. 2013.814) do kwoty: 58, 00zł za 1dt.

Projekt Uchwały, w celu  zasięgnięcia opinii, został  przesłany do  Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Przysieku – podstawa:  art.5a ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 ze zm.)

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 11:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163741
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony