Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 39/2000 ZARZĄDU MIASTA i GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2000 ROKU

w sprawie : ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów: przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Na podstawie § 4 uchwały Nr 13/ 116/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku, w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

uchwała się, co następuje:

Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dyrektorowi.:

- Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą w wysokości 15 %„

- Szkoły Podstawowej w Krojczynie w wysokości 15 %„

- Szkoły Podstawowej w Chalinie w wysokości 20 %„

- Szkoły Podstawowej w Dyblinie w wysokości 15 %„

- Szkoły Podstawowej w Mokowie w wysokości 15 %„

- Szkoły Podstawowej w Płomianach w wysokości 15 %„

- Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą w wysokości 10 %„

- Publicznego Gimnazjum w Chalinie w wysokości 10 %„

- Publicznego Gimnazjum w Krojczynie w wysokości 10 %„

- Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą w wysokości 20%„
wynagrodzenia zasadniczego.

§2

Traci moc uchwała Nr 36/2000 Zarządu Miasta i Gmin Dobrzyń n. Wisłą z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy, z mocą obowiązującą od 1 października 2000 roku.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 08:36
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7911
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11733.742
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok1757.640
3.Składki na ubezpieczenie społeczne41142.688
4.Składka na fundusz pracy4220.982
5.Fundusz świadczeń socjalnych4342.674
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli214.300
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli2529.300
8.Podróże służbowe krajowe286.450
9.Materiały i wyposażenie3157.100
10.Energia3519.050
11.Usługi materialne3618.300
12.Usługi nie materialne3728.120
13.Pomoce dydaktyczne387.350
14.Różne opłaty i składki40700
15.Inwestycje72205.000
16.Stypendia i zapomogi socjalne232.230
17.Razem 1.375.626
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 08:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 08:38
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Krojczynie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7911
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11483.200
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok1738.400
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4190.260
4.Składka na fundusz pracy4229.536
5.Fundusz świadczeń socjalnych432.800
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli2116.800
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli2516.800
8.Podróże służbowe krajowe282.700
9.Materiały i wyposażenie3158.392
10.Energia357.500
11.Usługi materialne3614.500
12.Usługi nie materialne373.800
13.Pomoce dydaktyczne384.650
14.Różne opłaty i składki401.000
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne231.250
17.Razem 767.281
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 08:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 08:47
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Chalinie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7911
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11330.063
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok1722.900
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4158.976
4.Składka na fundusz pracy428.136
5.Fundusz świadczeń socjalnych4316.562
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli211.850
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli2510.340
8.Podróże służbowe krajowe284.000
9.Materiały i wyposażenie3176.735
10.Energia3510.280
11.Usługi materialne3619.700
12.Usługi nie materialne371.900
13.Pomoce dydaktyczne384.520
14.Różne opłaty i składki40800
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23950
17.Razem567.712
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:04
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dyblinie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7911
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11225.700
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok1718.530
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4143.493
4.Składka na fundusz pracy426.143
5.Fundusz świadczeń socjalnych4313.872
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli211.500
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli259.930
8.Podróże służbowe krajowe281.000
9.Materiały i wyposażenie3115.000
10.Energia356.000
11.Usługi materialne365.000
12.Usługi nie materialne372.970
13.Pomoce dydaktyczne38280
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje7230.000
16.Stypendia i zapomogi socjalne23470
17.Razem 379.888
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:13
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Mokowie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7911
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11208.489
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok1713.180
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4140.472
4.Składka na fundusz pracy425.758
5.Fundusz świadczeń socjalnych4311.219
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli211.000
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli258.010
8.Podróże służbowe krajowe281.000
9.Materiały i wyposażenie3113.025
10.Energia353.625
11.Usługi materialne362.963
12.Usługi nie materialne37600
13.Pomoce dydaktyczne381.350
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23370
17.Razem 311.061
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:21
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Płomianach na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7911
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11127.000
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok178.350
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4124.202
4.Składka na fundusz pracy423.336
5.Fundusz świadczeń socjalnych437.136
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21700
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli254.400
8.Podróże służbowe krajowe28800
9.Materiały i wyposażenie318.460
10.Energia351.300
11.Usługi materialne361.500
12.Usługi nie materialne371.300
13.Pomoce dydaktyczne38803
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23168
17.Razem189.455
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:29
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7912
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11166.148
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok172.550
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4130.535
4.Składka na fundusz pracy424.185
5.Fundusz świadczeń socjalnych438.198
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21383
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli258.566
8.Podróże służbowe krajowe283.500
9.Materiały i wyposażenie319.800
10.Energia352.300
11.Usługi materialne364.100
12.Usługi nie materialne371.150
13.Pomoce dydaktyczne385.582
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23960
17.Razem247.957
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:38
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Chalinie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7912
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11129.227
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok172.040
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4123.668
4.Składka na fundusz pracy423.364
5.Fundusz świadczeń socjalnych437.010
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21850
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli254.850
8.Podróże służbowe krajowe281.500
9.Materiały i wyposażenie3119.180
10.Energia354.310
11.Usługi materialne364.900
12.Usługi nie materialne37380
13.Pomoce dydaktyczne382.300
14.Różne opłaty i składki40200
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23600
17.Razem204.679
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:46
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Krojczynie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 7912
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe11100.546
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok171.460
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4118.420
4.Składka na fundusz pracy422.603
5.Fundusz świadczeń socjalnych434.939
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21500
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli252.300
8.Podróże służbowe krajowe28600
9.Materiały i wyposażenie3123.740
10.Energia353.000
11.Usługi materialne3622.700
12.Usługi nie materialne371.300
13.Pomoce dydaktyczne383.000
14.Różne opłaty i składki401.000
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23600
17.Razem 186.708
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 09:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 09:53
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8213
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1150.230
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok173.200
3.Składki na ubezpieczenie społeczne419.850
4.Składka na fundusz pracy421.401
5.Fundusz świadczeń socjalnych432.166
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21500
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli252.464
8.Podróże służbowe krajowe281.640
9.Materiały i wyposażenie316.680
10.Energia353.100
11.Usługi materialne36
12.Usługi nie materialne37296
13.Pomoce dydaktyczne385.650
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem 87.187
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 10:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 10:00
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krojczynie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8213
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1145.589
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok172.968
3.Składki na ubezpieczenie społeczne418.910
4.Składka na fundusz pracy421.246
5.Fundusz świadczeń socjalnych432.516
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21216
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli252.571
8.Podróże służbowe krajowe28184
9.Materiały i wyposażenie318.672
10.Energia352.100
11.Usługi materialne363.000
12.Usługi nie materialne37500
13.Pomoce dydaktyczne381.500
14.Różne opłaty i składki40300
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem80.272
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 10:27
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chalinie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8213
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1122.410
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok171.300
3.Składki na ubezpieczenie społeczne414.328
4.Składka na fundusz pracy42610
5.Fundusz świadczeń socjalnych431.089
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21210
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli251.280
8.Podróże służbowe krajowe28150
9.Materiały i wyposażenie319.035
10.Energia351.330
11.Usługi materialne36750
12.Usługi nie materialne3750
13.Pomoce dydaktyczne38500
14.Różne opłaty i składki4080
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem 43.122
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 10:39
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dyblinie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8213
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1122.914
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok172.162
3.Składki na ubezpieczenie społeczne414.375
4.Składka na fundusz pracy42609
5.Fundusz świadczeń socjalnych431.338
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21313
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli251.241
8.Podróże służbowe krajowe28200
9.Materiały i wyposażenie312.295
10.Energia351.000
11.Usługi materialne363.220
12.Usługi nie materialne371.200
13.Pomoce dydaktyczne381.500
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem42.367
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 10:48
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mokowie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8213
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1115.407
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok171.010
3.Składki na ubezpieczenie społeczne413.100
4.Składka na fundusz pracy42445
5.Fundusz świadczeń socjalnych43865
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21200
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli251.264
8.Podróże służbowe krajowe28500
9.Materiały i wyposażenie314.038
10.Energia35775
11.Usługi materialne36587
12.Usługi nie materialne37200
13.Pomoce dydaktyczne381.200
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem 29.591
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 11:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 11:05
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Płomianach na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8213
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1121.244
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok171.010
3.Składki na ubezpieczenie społeczne414.233
4.Składka na fundusz pracy42600
5.Fundusz świadczeń socjalnych431.207
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21200
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli251.141
8.Podróże służbowe krajowe28600
9.Materiały i wyposażenie313.593
10.Energia35150
11.Usługi materialne36300
12.Usługi nie materialne37150
13.Pomoce dydaktyczne38400
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem34.828
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 11:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 11:40
Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krojczynie na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8232
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1121.370
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok171.703
3.Składki na ubezpieczenie społeczne414.253
4.Składka na fundusz pracy42597
5.Fundusz świadczeń socjalnych431.282
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21150
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli251.805
8.Podróże służbowe krajowe28100
9.Materiały i wyposażenie311.700
10.Energia351.500
11.Usługi materialne36180
12.Usługi nie materialne37300
13.Pomoce dydaktyczne38500
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem 35.400
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 11:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 11:56
Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8232
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1143.898
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok173.000
3.Składki na ubezpieczenie społeczne418.534
4.Składka na fundusz pracy421.257
5.Fundusz świadczeń socjalnych432.243
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21600
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli251.225
8.Podróże służbowe krajowe28100
9.Materiały i wyposażenie311.500
10.Energia35
11.Usługi materialne36
12.Usługi nie materialne37
13.Pomoce dydaktyczne38270
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem 62.627
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 12:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 12:10
Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 39/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą na rok 2000 po zmianach w dniu 9 listopada 2000 r. Rozdział 8211
Lp.Wyszczególnienie§Plan na 2000 rokUwagi
1.Wynagrodzenia osobowe1193.292
2.Wynagrodzenia dodatkowe za 1999 rok177.051
3.Składki na ubezpieczenie społeczne4118.617
4.Składka na fundusz pracy422.517
5.Fundusz świadczeń socjalnych435.248
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21614
6.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli21614
7.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli253.954
8.Podróże służbowe krajowe28200
9.Materiały i wyposażenie317.735
10.Energia351.900
11.Usługi materialne3621.500
12.Usługi nie materialne37700
13.Pomoce dydaktyczne382.430
14.Różne opłaty i składki40
15.Inwestycje72
16.Stypendia i zapomogi socjalne23
17.Razem165.758
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 12:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2180
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-28 12:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4392498
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 13:30

Stopka strony