Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXII/194/10
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 kwietnia 2010 roku


 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą za rok 2009.


 


 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 w związku z art. 18a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591
z późn. zm. /, oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. /,


 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2009, po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium oraz dyskusji Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Panu Ryszardowi Dobieszewskiemu za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218423
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony