Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 14/04
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 16 grudnia 2004 rokuObradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło7członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik
nr 1 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania, a następnie stwierdził
prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania było podsumowanie działalności komisji za rok 2004
i opracowanie planu pracy na rok 2005.
W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem spotkań zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
Na miesiąc luty zaplanowane było spotkanie dotyczące oceny działalności Klubów Sportowych oraz analizy celowości wydatkowanych środków budżetowych za rok 2003. Przedstawione zostały również propozycje podziału środków finansowych na działalność klubową uchwaloną w budżecie na 2004 rok.
W dniu 17 marca posiedzenie Komisji dotyczyło stanu oświaty w mieście i gminie. To spotkanie poparte było wyjazdem do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej gminy.
Komisja jednoznacznie stwierdziła, że w szkołach zrobiono bardzo dużo, wszystkie placówki są zadbane i estetyczne.
Tematem następnego spotkania była ocena działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy.
W tym okresie przeprowadzany był remont Biblioteki Publicznej i Klubu „Żak”. Stwierdzono, że wiele prac remontowych już wykonano. Był to remont generalny tych placówek w związku z czym nakłady finansowe też duże.
Kolejne spotkanie komisji dotyczyło oceny stanu przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004. Spotkanie odbyło się przy współudziale dyrektorów tych placówek. Komisja stwierdziła, że szkoły podstawowe i gimnazja były dobrze przygotowane do wejścia w nowy rok szkolny 2003/2004
W listopadzie komisja analizowała stawki podatkowe do projektu budżetu na 2005 rok. Ostateczne wnioski z tego posiedzenia dotyczyły m.in. podatku rolnego, komisja pozostawiła w wysokości 37,67 zł oraz wypracowała wniosek w sprawie udziału miasta i gminy w konkursie na pozyskanie środków finansowych na zbudowanie strategii regionalnej p.n. „ Pojezierze Dobrzyńskie” – aktywizacja terenów wiejskich. Ostatnie grudniowe spotkanie dotyczy podsumowania pracy komisji w roku 2004 i opracowania projektu planu pracy
na rok 2005.
Następnie Komisja Oświaty opracowała plan pracy na rok 2005.
( plan pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Na tym protokół zakończono )

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1671
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167778
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony