Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  Nr  XXI/97/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/6 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres do 10 lat Panu Witoldowi Szatkowskiemu zam. ul. Wojska Polskiego 4/3 87-610 Dobrzyń nad Wisłą części nieruchomości o pow. 360m²  położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1387/6, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie pod Nr WL1L/00000021/9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-05 14:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182885
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony