Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

                                                                                                            

                                      

Uchwała Nr XXXVI/214/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z  dnia 29 października  2010roku

 

    w  sprawie :  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 

                          na  2011  rok.

 

             Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 Ustawy  z  dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1  oraz art. 7 ust.3  Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  z 2006roku
Dz. U. Nr 121,poz. 844 ze zmianami) oraz  na podstawie Obwieszczenia   Ministra  Finansów z dnia 30  lipca  2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w  2011 r. ( Monitor Polski  z  2010 Nr  55  poz. 755 ) 

 

uchwala się, co  następuje:

 

§ 1

 

Określa  sie  wysokość  stawek  podatku od  nieruchomości  na  rok  2011,

w   następującej   wysokości:

 

1.od  budynków  lub  ich  części:

 

   a)  mieszkalnych  -  0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej –      15,80 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

                       

 c)zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  -  7,40 zł  od m2 powierzchni użytkowej

 

 d) zajętych  na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń         zdrowotnych  -  3,20 zł  od  1m2powierzchni użytkowej

 

  e)  pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej

działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego  

4,20  zł  od  1m2  powierzchni  użytkowej

 

2    od budowli  - 2%  ich wartości  określonej na podstawie  art.4  ust.1  pkt3  i  ust. 3-7

     

3.   od gruntów :

 

 a) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez       

     względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów

     i  budynków  -0,60 zł  od  1m2powierzchni  użytkowej

 

 

 

                                                              -2-

 

 

 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne retencyjne  lub elektrowni                   

     wodnych    - 3,10 zł  od  1 ha  powierzchni

 

  c)  pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej

      działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku

      publicznego  - 0,25 zł od  1 m2   powierzchni.

 

                                                    

§ 2

 

Zwalnia  się  z  podatku od  nieruchomości  budynki  i  grunty   wykorzystywane  na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, grunty i budynki wykorzystywane na  cele  ochrony  pożarowej oraz zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków.

 

§3

                                                  

Pobór  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa,  określenie  inkasentów 

i wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określa  odrębna  Uchwała  Rady  Miejskiej.

 

§4

 

 Uchwała podlega  wykonaniu  przez Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń n.Wisłą.

 

§5

 

Traci  moc  Uchwała Nr  XXVIII/173/09   Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą  z  dnia 

27 listopada 2009r. w  sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

na  2010r.

§6

 

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 01  stycznia 2011r.  i podlega  publikacji 

w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.                                  

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:11

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1024
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 08:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168912
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony