Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr 15)01


obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, z dnia 2001-05-09.


Obradom przewodniczył mgr Dariusz Kłobukowski – Przewodniczący Komisji.
Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad :
1.Analiza funkcjonowania placówek służby zdrowia na terenie miasta
i gminy Dobrzyń n. Wisłą.

2.Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2000
i I kwartał 2001 roku.

do punktu 1

Informacje o działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniu n. Wisłą
oraz Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Chalinie i Grochowalsku złożyli kierownicy tych placówek. Z treścią tych informacji zapoznał Przewodniczący Komisji – Dariusz Kłobukowski.

( informacje w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki
od nr 2 do do nr 4 ).

Komisja pozytywnie oceniła stan opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy
Dobrzyń n. Wisłą za wyjątkiem opieki stomatologicznej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Grochowalsku, którą ocenia negatywnie, jest ona nadal dalece niewystarczająca.

do punktu 2

Informację o działalności GOPS oraz wykorzystania budżetu gminy w dz. 86
„ Opieka Społeczna „ na zadanie zlecone i własne za rok 2000 i I kwartał 2001
przedstawiła Krystyna Pawłowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
( informacje w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 5 i 6 )
- 2 -

Kierownik GOPS poinformowała Komisję, że w roku 2000 dożywianiem objęto 292 uczniów ze szkół podstawowych i publicznych gimnazjów za łączną kwotę
42.485 zł w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 22.350 zł, a środki własne gminy 20.135 zł.
GOPS wspólnie z dyrektorami szkół dokonuje przemyślanej i trafnej kwalifikacji dzieci korzystających z różnych form pomocy, głównie dożywiania.
Kierownik GOPS wyjaśniła również jakie warunki sytuacyjne i kryteria brane są pod uwagę przy przyznawaniu pomocy finansowej z GOPS.
Komisja pozytywnie oceniła przedstawione materiały oraz działalność merytoryczną
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na zakończenie obrad Komisja ponowiła wniosek z przed roku w sprawie rozszerzenia czasu pracy lekarza stomatologa w WOZ Grochowalsk do 5 dni w tygodniu, oczywiście nie kosztem innych placówek z terenu naszej gminy.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz Kłobukowski  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1658
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 09:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209291
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony