Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie w sprawie:  

Zarządzenie Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie Nr RG.0050.2.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21.02.2014 r.

ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania

konkursowego na realizacje zadań w ramach

wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta

i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie Nr RG.0050.4.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20.03.2014

 

 

rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji

na realizacje zadań w ramach wspierania

rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą w 2014 r.

Otwórz

ZARZĄDZENIE Nr PO.142.5.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 marca 2014r.

wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

w zakresie przetwarzania danych osobowych w 

Urzędzie Miasta Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Otwórz

ZARZĄDZENIE Nr PO.142.6.2014

Burmistrza Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 24 marca 2014r.

wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.7.2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 marca 2014 r.

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.9.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Z dnia 31 marca 2014 roku

wprowadzenia instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.10.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 r.

zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie nr OR 0050.12.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Z dnia 22 kwietnia 2014 r.

wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Otwórz

Zarządzenie OR.0050.13.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2014 roku

powołania obwodowych komisji wyborczych Otwórz
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Nr OŚI.0050.14.2014 z dnia 22 maja 2014r.   Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie Nr FN 0050.16.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 maja 2014 roku

sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych praz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg. Otwórz

ZARZĄDZENIE Nr OŚI.00050.17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2014r.

postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej w Referacie Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń Nad Wisłą z dnia 18 lipca 2014 roku

skrócenia czasu pracy w okresie upałów w dniach od 21 do 25 lipca 2014 roku. Otwórz

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21.07.2014 r.

powołania komisji ds. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2014.

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25.07.2014 r. 

określenia wymagań jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o zawarcie umowy w 2014r. w zakresie budowy, eksploatacji i użytkowania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 
Otwórz

 

Zarządzenie nr F.N.0050.28.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2014 roku

zmiany budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.29.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 sierpnia 2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

 

Zarządzenie nr O.R.0050.30.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 sierpnia 2014 roku

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 " Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia  2014 roku

zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.32.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2014 roku

 

Zarządzenie nr F.N.0050.33.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września  2014 roku

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

 

 

zmian budżetu gminy na 2014 rok

 

 

Otwórz

 

 

 

 

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.34.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 września  2014 roku

 

 

Zarządzenie nr F.N.0050.35.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 września 2014 roku

 

 

 

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót budowlanych dla zadań mających na celu likwidację oraz stabilizację osuwiska skarpy wiślanej

 

 

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonywanych robót budowlanych dla zadania pn. ,, Rozbudowa ujęcia wody w zakresie retencji oraz rurociągów technologicznych związanych z retencją wody w miejscowości Grochowalsk, Gmina Dobrzyń nad Wisłą- działka nr 33/3, 33/6

Otwórz

 

 

 

 

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.36.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.37.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 03 październik 2014 roku opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.40.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2014 roku przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026  Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.41.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2014 roku przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.42.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.43.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 listopada 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.44.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 grudnia 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.46.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2014 roku odwołania zastępcy burmistrza Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.47.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz
Zarządzenie nr OR.0050.48.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014 roku ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Otwórz
Zarządzenie nr F.N.0050.49.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014 roku zmian budżetu gminy na 2014 rok Otwórz

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-10 10:53
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-19 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2243
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-19 15:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4918433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony