Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 6/03
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 14 października 2003 roku


Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – Przewodniczacy Komisji.
W obradach brało udział sześciu członków komisji / jeden nieobecny /.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).
Ponadto w obradach udział wzięli: Grzegorz Ryczkowski - Zastępca Burmistrza oraz Ryszard Bartoszewski - Inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił temat dzisiejszego spotkania: „ Rozwój turystyki i promocja Gminy Dobrzyń n. Wisłą”.
Przewodniczący Komisji poprosił Ryszarda Bartoszewskiego o przedstawienie tematu.
Bardzo ważnym zagadnieniem w rozwoju potencjału gospodarczego jest promocja oferty gminy. Program promocji określi sposób organizacji systemu informacji o produktach gminy oraz przedstawi metody promocji w celu przyciągnięcia jak największej liczby gości na teren gminy.
Strategia składać się będzie z następujących elementów:
1. Cele rozwojowe funkcji rekreacyjnych gminy / turystyki i sportu /,
2. Określenie produktów gminy; ich modyfikacja i wprowadzenie produktów nowych;
3. Określenie działań w celu wprowadzenia produktów na rynek;
4. Koncepcja rozwoju funkcji rekreacyjnych gminy;
5. Działania w zakresie kształtowania i wzbogacania atrakcji rekreacyjnych gminy;
6. Działania organizacyjne związane z rozwojem funkcji rekreacyjnej gminy;
7. etapowanie programu rozwoju;
8. Program promocji produktów gminy;
9. Monitoring realizacji strategii.

Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki i sportu stanowi podstawowy instrument wszelkiej działalności na terenie gminy w sferze rozwoju turystyki i sportu. W rozwoju funkcji turystyczno- sportowych gmina upatruje swoje szanse dla aktywizacji społeczno-gospodarczej. W szczególności strategia określa konieczne do podjęcia działania w następujących sferach: ekologicznej, promocyjnej, organizacyjnej, prawnej i kadrowej. Działania te odnoszą się głównie do gminnego szczebla zarządzania.
Gmina właściwie jest na początku drogi w kierunku tworzenia infrastruktury turystycznej. Obecnie na terenie gminy Dobrzyń praktycznie nie istnieje zagospodarowanie turystyczne. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają podjęcia szeregu nowych działań, spośród których najważniejszymi są działania projektowe mające na celu ochronę ekologiczną obszarów gminy oraz wprowadzanie nowych obiektów.
Słabo rozwijają się usługi gastronomiczne i hotelarskie nastawione na obsługę ruchu turystycznego.
Rozwój zagospodarowania turystycznego ukierunkowany jest przede wszystkim na :
- rozwój zaplecza dla sportów wodnych w Dobrzyniu, rozwój bazy sportowej: port z nabrzeżem i sala widowiskowo-sportowa
- rozwój kąpielisk dla pobytów weekendowych
- powolny rozwój usług agroturystycznych
Propozycje rozbudowy infrastruktury turystycznej wynikają głównie z następujących przesłanek:
- istniejących uwarunkowań przyrodniczych
- planowanych uszczegółowionych sankcji ochronnych krajobrazu
- konieczności uzupełnienia istniejącego zagospodarowania turystycznego
- aktualnych trendów w rozwoju terenów podmiejskich.
Należy dążyć do organizowania dla turystów przebywających na terenie gminy wielu atrakcyjnych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, folklorystycznych i turystycznych.
Popularyzacja terenu gminy jako atrakcyjnego regionu turystycznego na rynku turystycznym jest możliwa do osiągnięcia poprzez sprawny system informacji.
Istotna rolę w promocji odgrywa podkreślenie najważniejszych walorów terenu.
Najważniejszym pomysłem marketingowym promującym gminę są imprezy i atrakcyjne wydarzenia odbywające się na jej terenie.
Obecnie organizowane imprezy w Dobrzyniu n. Wisłą stanowią dobry przykład imprez promocyjnych.
Planowany jest remont Muzeum Dobrzyńskiego, który pomógł by wyeksponować nam Dobrzyń / ok. 500 szt. eksponatów /. Myślę, że do końca roku będzie doprowadzone do użytku.
( „strategia zrównoważonego rozwoju turystyki i sportu Gminy Dobrzyń n. Wisłą – stanowi jako załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący komisji podziękował Panu Bartoszewskiemu za przedstawienie materiału i zaprosił do dyskusji.
Grzegorz Ryczkowski – Zastępca Burmistrza, brakuje na terenie gminy imprezy rolniczej oczywiście na miarę naszych możliwości. Myślę, że będzie to propozycja na przyszły rok..
Zbigniew Piasecki – członek komisji, jest to dobry pomysł tym bardziej, że na naszym terenie znajduje się Szkoła Rolnicza. Można poinformować sadowników, ogrodników, właścicieli agroturystyki. Wiele osób skorzystać mogło by z informacji na temat upraw.
Grzegorz Ryczkowski – Zastępca Burmistrza myślę, że będzie można taką imprezę połączyć np. z dożynkami gminnymi.
Paweł Bętlewski - członek komisji wiele osób na pewno będzie chciało zaprezentować się, a korzyści będą dla obu stron.
Ryszard Dobieszewski – Przewodniczący komisji, chciałem wspomnieć o 2 grobach, które są zabytkami na naszym cmentarzu. Wymagają odnowienia tablicy imiennej, trzeba o to zadbać.
Sławomir Kowalewski – będę chciał otworzyć biuro Izby Rolniczej, które ma mieć siedzibę na terenie naszego Powiatu.
Grzegorz Ryczkowski – nic nie stoi na przeszkodzie aby lokalizacja tego biura znajdowała się na terenie naszej gminy, a dokładnie w Dobrzyniu. My deklarujemy lokal za darmo, a pan Kowalewski niech załatwi zgodę na lokalizację u nas.
Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia.


Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1763
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5022569
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:22

Stopka strony