Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                        Uchwała Nr IX/58/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości położonych                    w Leniach Wielkich oznaczonych geodezyjnie numerami:

- 222/1 o pow. 0,0685 ha

- 222/4 o pow. 0,0558 ha

- 222/5 o pow. 0,1261 ha

- 222/6 o pow. 0,0671 ha

§ 2

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

      Uzasadnienie

                                 

Wymienione w projekcie Uchwały działki powstały w wyniku podziału działki Nr 222 stanowiącej wcześniej drogę. Są to grunty, które zostały wydzielone w sposób pozwalający na ewentualne ich nabycie przez właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Położenie działek ogranicza ich sposób zagospodarowania wyłącznie do wykorzystania rolniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowych nieruchomości gruntowych jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 11:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 11:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1733
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 11:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162865
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony