Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała   Nr XXXIV/184/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 

z  dnia  19 października 2006 roku

 

w sprawie: podjęcia współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z Grupą Partnerską w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”

 

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z późn. zm.).

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§1.

 

 

Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą            z Grupą Partnerską w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”.

 

 

§2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

§3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                 UZASADNIENIE

„Turystyka - wspólna sprawa" jest pierwszym w Polsce dużym projektem                w zakresie szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności branży turystycznej w wybranych regionach kraju poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Projekt jest adresowany do:

  • przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw turystycznych,

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,

  • organizacji, które wspierają rozwój turystyki.

Projekt jest realizowany w pięciu województwach: dolnośląskim, podlaskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże przedsiębiorstwa. Szkolenia realizowane w ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa" dla przedsiębiorstw w większej części są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego; dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji szkolenia są nieodpłatne.

W ramach projektu powstały grupy partnerskie złożone z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji działających w branży turystycznej. Zostaną one powołane na konferencjach i spotkaniach rekrutacyjnych, a ich zadaniem będzie tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych obsługiwanych w formule sieciowej, czyli w ścisłej współpracy partnerów w danym regionie. Grupy partnerskie będą miały okazję wziąć udział     w konkursie „Turystyka - wspólna sprawa", którego ideą jest wyróżnienie                i nagrodzenie tych grup, które osiągnęły najlepsze wymierne efekty swojej pracy.

Od czerwca br. działa we Włocławku  grupa partnerska pod nazwą  „Z biegiem Wisły” do  której należy: Klub Wodniaków O/Kujawski PTTK, OSiR, Stowarzyszenie Gmin Ziemii Dobrzyńskiej, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Towarzystwo Miłośników Włocławka, Hotel Podgrodzie,  Urząd Gminy w Bobrownikach, Restauracja Polska, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, O/ Kujawski PTTK, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławski Portal Internetowy, Wyższa Szkoła Informatyki, Lokalna Grupa Działania   Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-01 18:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1925
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-01 18:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161235
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony