Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXXI/176/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia5 czerwca 2006 roku

 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104)

 uchwala się, co następuje : 

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 550.000,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na budowę kanału sanitarnego o średnicy 200 mm wraz z przykanalikami o średnicy 160 mm do posesji w pasie istniejących ulic: Sportowej, Polnej i Jakuba z Płomian, oraz na budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm w pasie ulic: Sportowej i Polnej.

2. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco 

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy

- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

§ 3

Ustala się okres pożyczki w latach 2007 do 2013

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1752
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-08-29 11:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156766
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony