Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała  Nr XI/65/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z  dnia 26 października 2011r.

 

w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr XXXVI/214/10  Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą  z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy  z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku  Dz.U. Nr 142 poz.1591  ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1  oraz art.7  ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach  lokalnych (tekst jednolity  z 2006roku Dz.U.Nr 121, poz. 844 ze zmianami),  na  podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku (M.P. z  2010r.  Nr 55 poz.755)

 

                                               Rada Miejska uchwala,  co następuje:

                                                                      

§ 1

 

Paragraf  1 pkt 1 ust. d  w Uchwale  Nr XXXVI/214/10 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia   29 października  2010roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok otrzymuje  nowe brzmienie :

 

„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń  - 3,20 zł  od  1m2 powierzchni użytkowej”.

 

§ 2

 

Uchwała  podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z  mocą obowiązującą od 01 lipca 2011roku.

 

 

Opublikowano dnia 14.12.2011 pod numerem 284 pozycja 2944

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 09:26
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:48
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1808
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155987
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony