Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 76/02 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą
z dnia 29.03.2002 r.


w sprawie: ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobrzyń n.Wisłą za 2001 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. Art. 30 ust.1 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U.Nr 62 poz. 718 z 2002 r. /

Zarząd Miasta i Gminy
uchwala, co następuje:


§1

Realizując uchwałę Nr 15/126/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2001 rok Zarząd Miasta i Gminy ustalił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2001 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

1. Dochody budżetowe plan 11.236.358 zł wykonanie 11.111.273 zł

2. Wydatki budżetowe plan 11.959.629 zł wykonanie 11.576.491 zł w tym:
wydatki majątkowe plan 1.939.450 zł wykonanie 1.892.450 zł

3. Niedobór / nadwyżka plan - 723.271 zł wykonanie - 465.218 zł

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje: plan 1.509.468 zł
wykonanie 1.478.2 16 zł
Wydatki: plan 1.509.468 zł
wykonanie 1.478.2 16 zł

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

Wpływy: 73.836 zł
Wydatki: 69.302 zł

3. Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Przychody 6.189 zł
Wydatki 2.916 zł

§2

1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miasta i gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół we Włocławku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-11 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-11 11:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162153
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony