Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 15 grudnia 2004 roku.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku,

- w uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIII/68/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,

- w zarządzeniu Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2004,

- w zarządzeniu Nr 10 A/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nadWisłą z dnia 8 czerwca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIV/76/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2004 r.,

- w zarządzeniu Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2004 roku,

- w uchwale Nr XV/77/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 14/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2004 r.

- w zarządzeniu Nr 15/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2004 roku,

- w uchwale Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 listopada 2004 roku,

- w uchwale Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 3 grudnia 2004 r

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 13.380.891,00 zł, zastępuje się kwotą 13.388.550,00 zł ”.
w tym:

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.952.957,00 zł, zastępuje się kwotą 13.960.616,00 zł”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 12:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-08 12:18
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/04 z dnia 15.12.2004 r. DOCHODY:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
852Pomoc społeczna7.6591.566.801
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społe. 7.659982.891
2010Dotacja celowa7.659970.256
Razem:7.65913.338.550
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-08 12:21
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/04 z dnia 15.12.2004 r. WYDATKI:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
750Administracja publiczna6.0006.0002.419.953
75023Urzędy gmin6.0006.0002.231.553
4210Materiały i wyposażenie
6.000164.905
4300Zakup usług pozostałych6.000206.937
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa415415225.980
75412Ochotnicze Straże Pożarne415415221.980
4210Materiały i wyposażenie3064.831
4260Energia3853.715
4430Różne opłaty i składki4152.807
801Oświata i wychowanie7.1217.1217.125.027
80101Szkoły Podstawowe1.1961.1964.355.085
4210Materiały i wyposażenie1.196326.736
4440Różne opłaty i składki1.196155.706
80104Przedszkole189189198.901
4210Materiały i wyposażenie5917.961
4410Delegacje130230
4430Różne opłaty i składki 13070
4440Odpis597.379
80110Gimnazja4.9614.9611.957.741
3020Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagr.
1.00096.653
4210Materiały i wyposażenie2.461153.539
4240Pomoce dydaktyczne1.00012.100
4260Energia2.00034.100
4270Zakup usług remontowych1.70029.900
4440Odpis16171.430
80113Dowożenie347347275.158
4300Zakup usług pozostałych347124.347
4440Odpis3472.713
80114Zespół Obsługi Szkół428428278.730
4300Zakup usług pozostałych42815.128
4440Odpisy4283.652
852Pomoc społeczna10.5592.9001.790.091
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego10.5592.900982.891
3110Świadczenia społeczne10.559917.144
4210Materiały i wyposażenie1.40010.041
4300Zakup usług pozostałych1.5008.500
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2.5602.560189.480
92109Świetlice2.0002.00028.000
4210Materiały i wyposażenie2.00014.200
4300Zakup usług pozostałych2.0004.700
92116Biblioteki560560130.680
4210Materiały i wyposażenie56011.050
4260Energia5606.440
926Kultura fizyczna i sport1.3001.30090.000
92695Pozostała działalność1.3001.30090.000
4210Materiały i wyposażenie1.30016.500
4300Zakup usług pozostałych1.3004.700
Razem:27.95520.29613.960.616
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-08 12:29
Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu – 7.659,00 zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany budżetowe spowodowane dokonaniem korekty naliczenia funduszu socjalnego oraz zwiększeniem wydatków rzeczowych w trakcie realizacji budżetu.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1761
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-08 13:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4319697
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:16

Stopka strony