Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 15 w sołectwie Michałkowo,

 

Na ogólną ilość 196  uprawnionych do głosowania, obecnych było 63

mieszkańców sołectwa co stanowi 30 %                                                                   

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Michałkowo, Pan Leon Ziółkowski,

 który stwierdził prawomocność zebrania w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

 

Ryszard Bartoszewski- V-ce Burmistrz

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

Maria Antonowicz- inspektor ds. kadr

Leon Ziółkowski- Sołtys

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Stanisław Sobociński

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan Leon Ziółkowski

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowka poinformowała, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Zych Grzegorz- przewodniczący

2.       Czajkowski Andrzej- członek

3.      Złakowski Jan- członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Tomkiewicz Wioleta

2.      Ziółkowski Leonard

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Ciarkowski Leszek

2.      Doliński Wacław

3.      Kowalczyk Aneta

4.      Sobociński Stanisław

5.      Więcłowska Ewa

 

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Tomkiewicz Wioleta- 25 głosów,

2.      Ziółkowski Leonard- 36 głosów,

Sołtysem wybranoPan  Ziółkowski Leonard

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Ciarkowski Leszek- 49 głosów,

2.      Doliński Wacław – 46 głosów,

3.      Kowalczyk Aneta - 23 głosów,

4.      Sobociński Stanisław - 46głosów

5.      Więcłowska Ewa- 22 głosów

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1Ciarkowski Leszek,

2 Doliński Wacław,

3 Sobociński Stanisław

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

 Dolińska Barbara

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Brudnicki Jarosław

Ad. 6

Naprawa dróg w sołectwie Michałkowo.  Utwardzenie drogi z Leni Wielkich do Michałkowa

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1136
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173595
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony