Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XIX/131/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
do „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
ze zmianami) oraz art.15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U z 2007r. Nr 64 poz.427 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą przystępuje w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą i zobowiązuje się
do wypełniania obowiązków członka zwyczajnego zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

§ 2

Rada Miejska upoważnia Pana Ryszarda Bartoszewskiego do reprezentowania Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 14 listopada 2008r w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uzasadnienie:

Przystąpienie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe jest związane z większą możliwością pozyskania środków unijnych między innymi na odnowę wsi, rozwój turystyki, kultury, oświaty, sportu czy infrastruktury technicznej gmin, które działają w ramach Lokalnych Grup Działania w okresie programowym 2007-2013. zmian uchwały podjętej na sesji Rady Miejskiej następuje z powodu braku upoważnienia osoby do reprezentowania Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w stowarzyszeniu.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 12:37
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1289
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 10:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170274
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony