Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 15/05
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 27 stycznia 2005 rokuObradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło7członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik
nr 1 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania, a następnie stwierdził
prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania była ocena działalności klubów sportowych oraz analiza celowości wydatkowanych środków budżetowych za rok 2004 oraz propozycje podziału środków finansowych na działalność klubową uchwalonych w budżecie gminy na rok 2005.

Porządek obrad:
1. Ocena działalności klubów sportowych oraz analiza celowości wydatkowanych środków budżetowych za rok 2004.
2. Propozycje podziału środków finansowych na działalność klubową uchwalonych w budżecie gminy na rok 2005.

Ad. 1.

Zgodnie z umowami poza jednym klubem UKS Technik w Dobrzyniu nad Wisłą wszystkie kluby się rozliczyły.
Sprawozdania merytoryczne w załączeniu do niniejszego protokółu.
Następnie pani Skarbnik omówiła na co poszczególne kluby wydatkowały przekazane im pieniądze.
Klub „Atut” przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego,
Klub „Technik” – brak rozliczenia,
UKS „Chalin” przy Szkole Podstawowej w Chalinie - pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego,
Klub Dyblinianka – pieniądze zostały wydane na zakup sprzętu sportowego,
UKS „Gol” przy Publicznym Gimnazjum w Chalinie - pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego,
UKS „Junior” przy Szkole Podstawowej w Mokowie - pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego,
UKS „Dobrzyń” przy Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu - pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego,
MLKS „Wisła” w Dobrzyniu n/W – pieniądze zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych
Klub Żeglarski – większość rachunków opiewała na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów,
Klub „Mateusz” – kwota 2.000 zł została przekazana do Klubu Żeglarskiego na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem zawodników.
Pani Celina Witkowska wspomniała również, że kluby realizowały rachunki dopiero w listopadzie czyli na koniec roku, ponadto wydatkowanie pieniędzy na szkolenia oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdami / noclegi, wyżywienie / są to sytuacje, ktore nie powinny mieć miejsca ponieważ jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Kluby powinny wykorzystywać pieniądze na propagowanie sportów masowych.

Ad 2.

Komisja po zapoznaniu się z preliminarzem wydatków poszczególnych klubów sportowych przystąpiła do prac nad propozycją podziału środków dla poszczególnych podmiotów. W efekcie tych prac środki finansowe podzielone zostały w następujący sposób:
- Wynajem sali gimnastycznej dla drużyn sportowych w Zespole Szkół – 4.000,00 zł
- Społeczna Grupa Siatkarska w Dobrzyniu nad Wisłą – 1.500,00 zł
- Społeczna Grupa Sportowa w Glewie – 1.000,00 zł
- Społeczna Grupa Piłki Koszykowej w Dobrzyniu n. Wisłą – 1.500,00 -
- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie – 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 700,00 zł
- Turniej tenisa stołowego o Memoriał Jerzego Gładkowskiego – 300,00 zł
- Rada Powiatowa LZS - Rajd rowerowy – 200,00 zł
- Rada Powiatowa LZS - Turniej tenisa ziemnego – 500,00 zł
- Koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego – 6.000,00 zł
Dotacje :
- UKS „ATUT” przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 1.000,00 zł
- UKS „TECHNIK” przy Z.S. w Dobrzyniu n. Wisłą – 3.000,00 zł
/ warunkowo po rozliczeniu /
- UKS „CHALIN” przy Szkole Podstawowej w Chalinie – 1.000,00 zł
- UKS „ DYBLINIANKA” przy Szkole Podstawowej w Dyblinie – 500,00 zł
- UKS „GOL” przy Publicznym Gimnazjum w Chalinie – 1.000,00 zł
- UKS „JUNIOR” przy Szkole Podstawowej w Mokowie – 500,00 zł
- Dobrzyński Klub Żeglarski w Dobrzyniu n. Wisłą – 12.000,00 zł
- UKS „MATEUSZ” w Dobrzyniu n. Wisłą – 1.000,00 zł
- MLKS „WISŁA” w Dobrzyniu n. Wisłą – 35.000,00 zł
- UKS „DOBRZYŃ” przy Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu n/W – 1.500,00 zł

Uzasadnienie podziału.


Komisja uwzględniła wnioski na propagowanie sportów masowych wśród mieszkańców miasta i gminy.

Wnioski komisji:
1. Podczas zawierania umów z klubami komisja wnioskuje o sprecyzowanie wydatków na cele zgodne z ustawą.
2. Komisja wnioskuje o zwiększona liczbę organizacji imprez masowych
z udziałem mieszkańców miasta i gminy.
3. Wnioski z rozliczenia klubów powinny być składane do 15 marca 2005 r.
4. Z pozostałych środków Komisja proponuje utworzyć rezerwę.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski

-


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2373
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211513
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony