Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała nr XXIV/136/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 228.401,00 zł.

Ostateczna kwota dochodów - 27.582.718,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.232.718,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł.

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.275.000,00 zł .

zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 228.401,00 zł.

Ostateczna kwota wydatków – 26.326.763,00 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości 24.246.863,00 zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.696.025,00 zł,

  2. Dotacje 701.868,00 zł,

  3. wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł,

  1. wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości 2.079.900,00 zł.

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.275.000,00 zł.

 

§ 2

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 701.868,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-10 11:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180720
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony