Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 22)02

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 21 czerwca 2002 roku.

Obradom przewodniczył Skonieczny Marek – Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczyli Inspektorzy Urzędu Miasta i Gminy merytorycznie odpowiedzialni za sprawy tematyczne będące przedmiotem obrad. Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.


Porządek obrad :

1. Analiza wykorzystania środków finansowych na inwestycje prowadzone w roku 2001.
2. Ocena stanu przygotowania do rozpoczęcia inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2002.
3. Sprawy bieżące.


do punktu 1 i 2

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie materiałów, zgodnie z tematyką obrad w kolejności :
Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej – Stępczyński Andrzej przedstawił informację w układzie I Kanalizacja – sposób wykonania i inwestycji i wykorzystanie środków finansowych na ten cel za rok 2001, a następnie stan zaangażowania na rok 2002.
II Drogi gminne również w układzie jak wyżej.
III Ulice i chodniki w mieście i gminie w układzie jak wyżej.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 2 )
Inspektor dodatkowo poinformował członków Komisji, że Zarząd w swoim projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy planuje dofinansowanie działu „ Transport i Łączność „ i jeżeli Rada wyrazi taką wolę w formie przyjęcia uchwały to w roku bieżącym poza planem w budżecie gminy zrealizowane będą dodatkowe przedsięwzięcia.
- 2 -

Mianowicie zakup dwóch wiat przystankowych w Bachorzewie i Leniach Wielkich ( lokalizacja przy blokach RSP ), poszerzenie drogi w Mokowie na odcinku ca 120 m.b. oraz zakup węża melioracyjnego, który jest niezbędny na odwodnienie ulicy Zjazd w Dobrzyniu n. Wisłą. Pilną potrzebą jest również wznowienie pasa drogowego na części dróg gminnych w Grochowalsku, jeżeli nie wystarczy środków finansowych w roku bieżącym to wprowadzi się do projektu budżetu na rok 2003.
Komisja przyjęła opracowane materiały i oceniła pozytywnie ich merytoryczne przygotowanie oraz realizację zadań w tym zakresie przez Inspektora Andrzeja Stępczyńskiego.

Informację o planowanych inwestycjach na rok 2002 w zakresie zaopatrzenia miasta i gminy złożył Statkiewicz Jurek – Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami. Jednocześnie poinformował członków Komisji, że w roku 2001 nie były prowadzone inwestycje w tym zakresie.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 3 )
Komisja przyjęła przedstawioną informację jako w pełni wyczerpującą temat.

Informację o wykonanych inwestycjach w roku 2001 i wykorzystaniu środków przeznaczonych na inwestycje w zakresie utrzymania budynków będących na zasobach Gminy Dobrzyń n. Wisłą przedstawił Nowakowski Jacek - Inspektor d)s gospodarki mieszkaniowej. Następnie przedstawił informację o stanie przygotowań do rozpoczęcia inwestycji w tym zakresie na rok 2002. Już w chwili obecnej jedna z nich została zrealizowana. Dotyczy ona docieplenia ścian szczytowych budynku przy ulicy Licealnej 2 – inwestycja wykonana została w czerwcu b.r. za kwotę 31.000 złotych.
Komisja przyjęła przedłożone materiały – jako w pełni wyczerpujące temat.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 4 )

Członek Komisji - Ciarkowski Leszek, który pełni funkcję Prezesa Zarządu OSP w Michałkowie zgłosił konieczność wykonania drobnego remontu dachu na budynku Strażnicy OSP (uzupełnienie miejscowe papy oraz posmarowanie smołą ).

Ze względu na nieobecność dyrektora Zespołu Obsługi Szkół z przyczyn subiektywnych, materiały przygotowane przez niego przedstawił Przewodniczący komisji - Skonieczny Marek.
( informacja z zakresu rozliczenia środków finansowych na inwestycje w oświacie oraz stanu przygotowania do rozpoczęcia inwestycji planowanych na rok 2002 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )

- 3 -


do punktu 3

Komisja wypracowała wniosek do Zarządu Miasta i Gminy o ufundowanie rocznego stypendium w wysokości 4.000 zł dla Aleksandry Augustowskiej - studentki I roku Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy – kierunek hotelarstwo i turystyka. Pani Aleksandra Augustowska jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej, jest całkowitą sierotą, dlatego zdaniem komisji wniosek jest w pełni zasadny.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1725
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159893
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony