Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 80/02 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą
dnia 28 maja 2002 roku


w sprawie: zmian w budżecie:

Na podstawie § 8 pkt 1 Uchwały Nr 21/167/0l Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Zarząd Miasta i Gminy
uchwała, co następuje:


I. w uchwale:

— Nr 21/167/0l Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku,

— Nr 7 l/02 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą z dnia 18 stycznia 2002 roku,

— Nr 22/178/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 29 marca 2002 roku,

— Nr 23/18 l/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 26 kwietnia 2002 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

II. w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z
załącznikiem nr 1 na kwotę 11.949.857 zł zastępuje się kwotą 11.979.131 zł”

III. w § 2 wyrazy „Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy zgodnie z
załącznikiem nr 2 na kwotę 12.567.857 zł zastępuje się kwotą 12.597.13 1 zł”

- w pkt 2 wyrazy,, w wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia
się:

„dotacje z budżetu w kwocie 1.100.354 zł, zastępuje się kwotą
1.129.628 zł”

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej wg
załącznika Nr 2.

V. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Urzędu Miasta i Gminy.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-13 08:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-13 08:39
Załącznik nr1 do uchwały Nr 80/02 z dnia 28 maja 2002r. Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
853Opieka społeczna29.274993528
85315Dodatki mieszkaniowe10.77417.628
2110Dotacje celowe10.77417.628
85395Pozostała działalność18.50034.700
2030Dotacje celowe18.50043.700
11.979.131
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-13 08:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-13 08:44
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 80/02 Z dnia 28 maja 2002r. Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
750Administracja publiczna2.2002.2001.729.086
75056Spis powszechny i inne2.2002.20025.300
4110Składki na ubezpiecz. Społ.2.0002.700
4300Zakup usług pozostałych2.20020.900
4210Zakup materiałów i wyposaż.2001.150
853Opieka społeczna29.2741.172.651
85315Dodatki mieszkaniowe10.774102.628
3110Świadczenia społeczne10.774102.628
85395Pozostała działalność18.500104.700
31310Świadczenia społeczne18.500104.700
31.4742.20012.597.131
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-13 08:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-13 08:51
Uzasadnienie:

Dz. 853 Opieka Społeczna zwiększenia 29.274,00 zł
Dotacja celowa z przeznaczeniem wypłat dodatków mieszkaniowych na II kwartał 2002 rok — 10.774,00 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywiania uczniów” — 18.500 zł

Dz. 750 — Administracja publiczna — 2.200,00 zł
Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków rzeczowych między paragrafami na realizacje zadań zleconych w zakresie kosztów obsługi spisu powszechnego.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-13 09:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1411
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-13 09:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048917
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony