Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Protokół Nr 9/08

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

z dnia 5 września 2008 roku

Obradom przewodniczył Jerzy Żurawski – Przewodniczący Komisji.

W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )

Tematem posiedzenia była „Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku”

W posiedzeniu udział wzięła pani Celina Witkowska - Skarbnik, Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Przewodniczący komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie tematu.

Dochody budżetowe na zaplanowane 21.676.179,00 zł wykonano 11.239.733,31 zł, co stanowi 51,85% planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencja 49,75%, dotacje 26,59%, dochody własne 23,66%. Najwyższym źródłem dochodów jest subwencja i stanowi 49,75% dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych najwyższy udział mają: podatek od nieruchomości 23,78%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 28,22% i podatek rolny 16,31%. W dochodach z podatków i opłat procentowe wykonanie dochodów nie odbiega od planowanych założeń
i wynosi 50,09%. Najniższy poziom realizacji planowanych dochodów występuje w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 39,12%, co stanowi kwotę niewykonania dochodów 340.226,00 zł. Do planu przyjęto zbycie trzech nieruchomości, których to realizacje przewiduje się na II półrocze.

Natomiast jeżeli chodzi o zaległości w podatkach to stanowią one 567.661,03 zł, co stanowi 26,27 % przypisu z tego:

- zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wynoszą 157.542,72 zł, co stanowi 12,86% do przypisu. Do zalegających wystawiono 463 upomnienia.

- zaległości we wpływach za kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków 11.893,30 zł, co stanowi 18,70 zł do przypisu. Na zalegających 65 osób najwyższa zaległość stanowi 2.729,07 zł, najniższa 7,07 zł.

- zaległości w czynszach dzierżawnych mienia komunalnego 8.875,07 zł, co stanowi 16,81% do przypisu. Na zalegających 10 osób najwyższa zaległość stanowi 4.408,52 zł, najniższa 12,30 zł.

- zaległości w podatku od środków transportowych 5.471,70 zł co stanowi 8,59% do przypisu. Na zalegających 11 osób najwyższa zaległość stanowi 1.680,00 zł, najniższa 22,40 zł.

- zaległości w czynszach komunalnych administracji domów mieszkalnych stanowią 30.693,06 zł. Na 265 rodzin wynajmujących lokale mieszkalne jest 120 zalegających. Najwyższa zaległość stanowi 2.241,44 zł, najniższa 4,44 zł. Zaległości stanowią 11,74% do przypisu. Wysłano 113 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwała rady wynoszą 433.066,18 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 158.008,69 zł, co stanowi 22,28% do przypisu,

- podatek od środków transportowych 26.514,74 zł, co stanowi 41,65% do przypisu.

- podatek rolny 248.542,75 zł, co stanowi 48,48% do przypisu.

Umorzenia podatków i odroczenia 4.301,86 zł z tego:

Podatek od nieruchomości 597,66 zł,

Podatek rolny 3.687,20 zł,

Podatek leśny 17,00 zł

/ szczegółowa treść informacji z wykonania za I półrocze w załączeniu do niniejszego protokółu/

Na posiedzeniu komisji został poruszony również temat dotyczący ponoszonych opłat / czynsze, opłaty eksploatacyjne/ przez lokatorów zamieszkujących w placówkach oświatowych oraz wspólnotach mieszkaniowych / na bazie domów nauczyciela/ na ternie Miasta i gminy Dobrzyn nad Wisłą.

Na zakończenie komisja wypracowała wniosek dotyczący złożenia wyjaśnień na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w sprawie ponoszonych opłat.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-08 11:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1073
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-08 11:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5198873
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony