Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 19/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie:  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9a ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr180, poz. 1493 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespołu Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dobrzyń nad Wisłą , zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie :

1.    Krystyna Pawłowska – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyń nad Wisłą,

2.    Anna Cymerman – Pracownik socjalny w  Miejsko-Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyń nad Wisłą,

3.    Tadeusz Łukaszewski – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lipnie,

4.    Sławomir Raszkiewicz – Policjant,

5.    Dorota Gładkowska – Pedagog w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą,

6.    Aniela Balcerowska – Pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie,

7.    Cecylia Przybyszewska – Pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Dobrzyniu nad Wisła,

8.    Tadeusz Pogorzelski – Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą,

9.    Ilona Dzierżanowska – Pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Grochowalsku.

§ 2

Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprze :

1.    Diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie,

2.    Podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

3.    Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4.    Rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

5.    Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§3

1.    Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybierany jest zwykłą większością głosów przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz,

2.    Do zadań przewodniczącego Zespołu należy kierowanie pracami zespołu, w tym :

-         Okresowe zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu,

-         Przydzielanie zadań do realizacji poszczególnym członkom Zespołu,

-         Monitoring i sprawozdawczość z działalności Zespołu.

§4

Wykonanie zarządzenia oraz wprowadzanie Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Dobrzyń nad Wisłą,

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-15 14:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 922
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-14 14:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4806377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony