Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

Uchwała nr XXXIII/204/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 maja 2010 roku


 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)


 

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


 

I w uchwale Nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009 roku

- w zarządzeniu Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2010 roku

- w uchwale Nr XXX/186/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01lutego 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 lutego

2010 roku

- w uchwale Nr XXXI/193/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010 roku

- w uchwale Nr XXXII/200/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 maja 2010 roku


 


 

§ 2


 

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 24.045.514,00 zł, zastępuje się kwotą 24.070.795,00 zł

- dochody bieżące w kwocie 20.353.167,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.717.628,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.168.764,00 zł .


 

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 28.346.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zastępuje się kwotą 28.281.559,00 zł.

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1. wydatki bieżące w wysokości 20.480.368,00 zł, w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.802.462,00 zł,

 2. dotacje 422.368,00 zł,

 3. wydatki na obsługę długu 115.155,00 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości – załącznik nr 3 7.801.191,00 zł.

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.168.764,00 zł.


 

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3A.

§ 4


 

Deficyt budżetu w kwocie 4.531.784,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.210.764,00 zł, wolnymi środkami z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów – 321.020,00 zł .


 

§ 5


 

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.531.784,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 321.020,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.


 

§ 6


 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 7


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy


 


 


 

§ 8


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 


 


 


 


 


 

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2010-09-13 09:22

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190799
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony