Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr IV/15/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3         i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 marca 2007r. do 28 lutego 2008r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie: Glewo, Krępa, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie,           w wysokości 1,82 zł za 1 m3  netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

 

Traci moc § 1 Uchwały Nr XXVII/152/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą..

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-15 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1991
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-15 09:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218464
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony