Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXIII/134/2012

z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012–2019


 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XIV/79/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku

zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/83/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku,

- Zarządzeniem F.N.0050.17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku,

- Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XVI/92/2012 z dnia 25 maja 2012 roku,

- Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XVII/99/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku,

- Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XVIII/102/2012 z dnia 27 września 2012 roku,

- Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XX/106/2012 z dnia 29 października 2012 roku,

zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/83/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku.

Zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 906
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-13 08:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201385
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony