Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała

Treść

Uchwała Nr XXX/183/10

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

Uchwała Nr XXX/184/10

Zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Uchwała Nr XXX/185/10

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XXX/186/10 

 

Zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/187/10

Ustalenia wysokości opłat za świadczenia

w Przedszkolu Samorządowym

im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

UCHWAŁA NR XXXI/188/10

Szczegółowych zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla niepublicznych przedszkoli.

Uchwała Nr XXXI/189/10

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki.

Uchwała Nr XXXI/190/10

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy.

Uchwała Nr XXXI/191/10

Zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Uchwała Nr XXXI /192 /10

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXXI/193/10

Zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXII/194/10

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą za rok 2009.

Uchwała Nr XXXII/195/10

Udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2010 roku.

Uchwała Nr XXXII/196/10

Rozpatrzenia skargi Stanisława Golasińskiego na nieprzestrzeganie przez Burmistrza i urzędników Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą obowiązujących ustaw.

Uchwała Nr XXXII/197/10

Zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.

Uchwała Nr XXXII/198/10

Przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała Nr XXXII/199/10

Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr XXXII/200/10

Zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIII/201/10

przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu pn.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja.”, w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XXXIII/202/10

Przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013.

Uchwała Nr XXXIII/203/10

Przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr XXXIII/204/10

Zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIII/205/10

Zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.

Uchwała Nr XXXV/206/10

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Uchwała Nr XXXV/207/10

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego

Uchwała Nr XXXV/208/10

Zaciągnięcia pożyczki płatniczej długoterminowej na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego

Uchwała Nr XXXV/209/10

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego

Uchwała nr XXXV/210/10

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała nr. XXXVI/211/10

Utworzenia Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki oraz nadania statutu

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-08 10:48
  • zmodyfikował: Karolina Ziębakowska
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-08 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1881
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-06 10:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159591
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony