Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I N F O R M A C J A

 

       Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) informuję, że:

 

  1. Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą są Firmy: SITA Płocka Gospodarka Komunalna, ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.
  2. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzyń nad Wisłą przez Firmę SITA Płocka Gospodarka Komunalna oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest Składowisko Odpadów w Lipnie.
  3. Gmina Dobrzyń nad Wisłą osiągnęła  w roku kalendarzowym 2013 wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (papieru, plastiku, szkła i metali - 26 % (wymagany 12 %), natomiast nie osiągnęła wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 62,6 % ( wymagany – 50 %).
  4. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 (wymienione w pkt 1 informacji), w roku kalendarzowym 2013 nie osiągnęły wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (papieru, plastiku, szkła i metali) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  5. Gmina Dobrzyń nad Wisłą nie posiada stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W zakresie odbioru odpadów problemowych (przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) tworzone są raz w roku, w miesiącu październiku, trzy mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Chalin, Dobrzyń nad Wisłą  i Krojczyn. W latach 2013-2014 podmiotem, który zobowiązany jest do zorganizowania mobilnych punktów i zagospodarowania odpadów problemowych jest Firma Sita Płocka Gospodarka Komunalna, ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

 

Wykaz punktów

sprzedaży i zbierania zużytego sprzętu

 elektrycznego i elektronicznego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres punktu sprzedaży

i zbierania

Rodzaj zużytego sprzętu

1.

Zakład

Usługowo- Handlowy RTV

Andrzej Wyrzykowski

Plac Wolności 20

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

wielkogabarytowe
i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego oraz sprzęt audiowizualny

2.

AgroLiderPol

Sp. z o.o.

Tłuchowo

Chalin 42

87-606 Chalin

narzędzia elektryczne

3.

 „AGROMA” Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 42

99-300 Kutno

ul. Płocka 10A

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

narzędzia elektryczne

4.

Apteka „VICTORIA”

ul. Służba Polsce 3

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

przyrządy medyczne

 

W chwili obecnej na terenie gminy brak jest punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niebędących punktami sprzedaży.

 

                                                                                                 

Z up. BURMISTRZA

Zofia Jóźwiak

Kierownik referatu Ochrony

Środowiska i Infrastruktury

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-02 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-02 11:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5225085
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony