Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr  XXXVIII/210/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Lipnowskiemu  na zadanie pod nazwą „Sztandar dla Policji”.

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U.2013, poz. 885 ze zm. ),

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Powiatowi Lipnowskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Sztandar dla Policji”.

§ 2

Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 r. w kwocie 2.000,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące 00/100 ).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie – porozumieniu  zawartym między gminą Dobrzyń nad Wisłą a Powiatem Lipnowskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-23 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-23 12:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony