Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą – Szefa Cywilnej Miasta i Gminy z dnia 17 lutego 2012 roku

W sprawie: przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz § 3 ptk. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)

Zarządzam , co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę ocenę zagrożenia i potrzeby ochrony i zabezpieczenia ludności na administrowanym terenie oraz możliwości sprzętowo – technicznego zabezpieczenia działań formacji OC, postanawiam na szczeblu gminy Dobrzyń nad Wisła dokonać reorganizacji o dotychczasowych struktur i składów osobowych formacji obrony cywilnej

§ 2

Z dniem 1 marca 2012 roku powołuję na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą niżej wymienione formacje obrony cywilnej:

1.    Drużynę porządkowo – ochronną w składzie 7 osób,

2.    Drużynę wykrywania i alarmowania w składzie 9 osób,

3.    Drużynę ratownictwa ogólnego w składzie 11 osób.

§3

Szczegółowa struktura organizacyjna gminnych formacji obrony cywilnej określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego załączenia.

§4

Dotychczasowe struktury organizacyjne formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ulegną likwidacji.

§5

Tracą moc karty przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego do pełnienia służby w poprzednich formacjach obrony cywilnej, nadane przed wejściem niniejszego zarządzenia.

§6

Miejscem formowania formacji obrony cywilnej jest Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisła.

§7

Podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w porozumieniu z inspektorem ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisła wytypuje osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Dobrzyń nad Wisła do obsady poszczególnych stanowisk w strukturach organizacyjnych formacji obrony cywilnej.

§8

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2000 Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24.10.2000 roku w sprawie powołania nowych struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§9

Wykonania powierza się podinspektorowi ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§10

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-15 14:16
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-17 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-17 12:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4805284
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony