Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uzasadnienie

Podział nadwyżki budżetowej w wysokości 452.000,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - zwiększenie 40.000,00 zł
Budowa wodociągu Chalin – 40.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie 20.000,00 zł
Remonty dróg gminnych – 20.000,00 zł

Dz. 630 – Turystyka i wypoczynek – zwiększenie 42.000,00 zł
- Program Wisła – 8.000,00 (zagospodarowanie terenu nad Wisłą)
- Budowa pomostu w Chalinie – 34.000,00 zł
- Przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych – 2.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie – 82.000,00 zł
- Remont bloku ul. Robotnicza 8 – docieplanie i naprawa elewacji budynku – 80.000,00 zł
- Prace remontowo – konserwacyjne budynków – zakup materiałów malarskich – 2.000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie 46.000,00 zł
Zwrot środków na wydatki rzeczowe 45.000,00 zł
Przeniesienie wydatków na inwestycje – 1.000,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zwiększenie – 6.104,00 zł – dotacja celowa w rozdziale 75113 – na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 83.000,00 zł
- OSP Mokowo – budowa kotłowni i zabudowa centralnego ogrzewania – 20.000,00 zł
- OSP Chalin – dokonanie rozbudowy strażnicy – 10.000,00 zł
- OSP Grochowalsk – kontynuacja rozbudowy i modernizacja strażnicy – 50.000,00 zł
- WOPR – zakup łodzi – 3.000,00 zł


Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – zwiększenie 14.000,00 zł
- Otrzymane środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 14.000,00 zł – przeznacza się na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chalinie.

Zwiększenie dochodów – 1.800,00 zł
- Wpłaty czesnego przez rodziców na rzecz Przedszkola Samorządowego w kwocie 1.800,00 zł, przeznaczone na wykonanie ogrodzenia budynku.

- Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane dodatkowymi wydatkami w trakcie realizacji budżetu.

852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie – 18.900,00 zł – dotacja celowa na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na: utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, wynagrodzenia oraz druk formularzy wniosków.
Zmniejszenie – 14.885,00 zł – dotacja celowa w rozdziale 85216

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– zwiększenie 165.000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie 140.000,00 zł
- Dokumentacja na projekt ogólny kanalizacji gminy oraz ul. Polna, Służba Polsce, Sportowa 30.000,00 zł
- Budowa kanalizacji ul. Służba Polsce – 110.000,00 zł

Zmniejszenie – 40.000,00 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu – 40.000,00 zł

Pozostała działalność – 25.000,00 zł
- Dokumentacja ustalenia terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – 15.000,00
- Przebudowa parkingu przy Urzędzie oraz remont nawierzchni przy Klubie Żak – 10.000,00

Dz. 921 – Kultura i Sztuka
Zwiększenie – 2.000,00 zł
Dofinansowanie orkiestry – 2.000,00 zł
Zmniejszenie - 2.000,00 zł
- Strój dobrzyński – 1.500,00 zł
- Zaduszki z Żakiem – 500,00 zł


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2029
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166828
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony