Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                

                      Uchwała Nr X/73/07

             Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2007 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

I w uchwale Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale Nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku

- w uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 r.

- w uchwale Nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku

- w uchwale Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2007 roku

- w uchwale Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007 roku

- w zrządzeniu Nr 26/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2007 roku

- w zrządzeniu Nr 30/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 31/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2007 roku

 

 

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

 

 

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 18.581.889,00 zł, zastępuje się kwotą 18.704.325,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.183.085,00 zł, zastępuje się kwotą  5.283.679,00

 

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 23.096.295,00 zł, zastępuje się kwotą 20.068.731,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.183.085,00 zł, zastępuje się kwotą 5.283.679,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych  w kwocie 5.195.939,00 zł zastępuje się kwotą 2.101.063,00 zł zgodnie            z załącznikiem nr 3.

§ 4

   

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.364.406,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                         -        540.000,00 zł,

2)        wolne środki                                                                                      -        824.406,00 zł

2.      Przychody budżetu w wysokości 1.553.666,00 zł, rozchody w wysokości 189.260,00 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 4.

 

§ 5

W § 5 wyrazy „ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych w łącznej kwocie 194.711,00 zł, zstępuje się kwotą 224.711,00 zł oraz wydatków w kwocie 194.711,00 zł, zastępuje się kwotą 224.711,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6

 

w § 6 dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowany przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 97.200,00 zł, zastępuje się kwotą 95.600,00 zł

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 10:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1639
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 10:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218415
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony