Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VIII/56/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.04.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

   za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

-        bilansu,

-        rachunku zysków i strat,

-        informacji dodatkowej.

 

3. Wykazana w bilansie instytucji strata w wysokości 7.851,22 zł zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zmniejsza fundusz samorządowej instytucji kultury.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

Uzasadnienie

 

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

-        bilansu,

-        rachunku zysków i strat,

-         informacji dodatkowej, obejmującej prowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

W związku z powyższym niniejsza uchwała jest proporcją realizacji ww. przepisów.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-27 09:40
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 13:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 732
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 13:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4108258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:03

Stopka strony