Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2004 roku.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15, poz 148 ze zmianami oraz & 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

& 1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 r.,

w uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 r.,

w uchwale Nr XIII/68/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 r,

w zarządzeniu Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r

wprowadza się następujące zmiany:

& 2

w & 1 wyrazy ,,ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 13.315.256,00 zł, zastępuje się kwotą 13.325.812,00”

& 3

w & 2 wyrazy ,, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.887.256,00 zł, zastępuje się kwotą 13.897.812,00 zł

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-02 12:20
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 / 04 z dnia 31. 05 . 2004 r. DOCHODY:
Dz.Rozdz.& Wyszczególnienie ZwiększenieZmniejszenie Plan po zmianach
801Oświata i wychowanie3,66693.666
80101Szkoły podstawowe3,66691.866
2030Dotacje celowe3,6663,666
852Pomoc społeczna6,8901.746.054
85278Usuwanie skutków klęsk Żywiołowych6,8906,890
2010Dotacje celowe 6.8906.890
Razem:10.55613.325.812
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-02 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-02 12:22
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/04 z dnia 31.05.2004 rok. WYDATKI:
Dz.Rozdz.&WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
801Oświata i wychowanie55.36651.7007.085.756
80101Szkoły podstawowe3.6664.319.994
3110Świadczenia społeczne3.6663.666
80104Przedszkole1.7001.700196.087
4210Materiały i wyposażenie1.70012.700
4270Zakup usług remontowych1.7003.500
80113Dowożenie50.00050.000276.830
4210Materiały i wyposażenie50.00035.000
4300Zakup usług pozostałych50.000118.000
852Pomoc społeczna6.8901.989.347
85278Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
6.8906.890
3110Świadczenia społeczne6.8906.890
Razem:62.25651.70013.897.812
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-02 12:31
Uzasadnienie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 3.666 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej , przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej , obejmujące podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczni podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004 / 2005 .
Pozostałe zmiany między paragrafami spowodowane zwiększeniem wydatków w trakcje realizacji budżetu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 6.890 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych wyniku klęsk suszy w 2003 roku .
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-02 13:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-02 13:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5223178
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony